Arhiva

Archive for Lipanj 2011.

PUTNIK – evidencija putnih naloga povoljnije

3 lipnja, 2011 Komentiraj

Sljedećih tjedan dana po akcijskoj cijeni nudimo programski sustav za izradu putnih naloga PUTNIK. Cijena je snižena s 1000kn + PDV na 600kn + PDV.

Detalje o programu, besplatni demo i online narudžbe možete preuzeti na http://putnik.inter-biz.hr

Program za izradu i evidenciju putnih naloga

1 lipnja, 2011 Komentiraj

Windows desktop aplikacija, PUTNIK, za lako i efikasno vođenje evidencije putnih naloga u našoj stalnoj ponudi – detalji na http://putnik.inter-biz.hr.

Mogućnosti programskog rješenja

Program PUTNIK omogućava izradu, ispis i evidenciju putnih naloga (naloga za službeno putovanje) i stavki lokovožnje. Uključuje niz dodatnih mogućnosti koje pojednostavljuju obradu podataka i ubrzavaju rad sa putnim nalozima. Obrazac za putni nalog sadržava sve podatke propisane pravilnicima. U izradi programa nastojalo se što više pojednostaviti i ubrzati postupak izrade i popunjavanja putnih naloga – na primjer, putni nalozi koji se ponavljaju (isti ili slični put, drugi djelatnici i vozila) se mogu izraditi korištenjem čarobnjaka u nekoliko klikova mišem! Uz to, ugrađeno je mnoštvo funkcija koje će napredni korisnici znati iskoristiti kako bi olakšali vođenje evidencije naloga u tvrtkama.

 

Primjeri ispisa putnih naloga – pregledajte

U nastavku su pobrojane osnovne funkcije programa u najnovijoj inačici.

 • izrada novog naloga prema postojećem – osim varijante ponavljanja istih naloga, olakšana izrada naloga koji se odnose na isto putovanje (više djelatnika na istom putovanju) – ideja je da se na “glavni” nalog obračunaju troškovi putovanja (kilometraža) i svi ostali troškovi (autocesta, tunelarine…), a na nalozima ostalih djelatnika u pravilu samo dnevnice (2.22)
 • novost kod izrade naloga prema postojećim je inteligentno određivanje stanja kilometara – program određuje da li se radi o istom putovanju (u tom slučaju zadržava stanje kilometara iz originala) ili o novom putovanju sličnom prethodnom (u tom slučaju definira novo stanje kilometara) (2.22)
 • definiranje tečaja za isplatu akontacije (dosad identičan tečaj primijenjivan na cijeli nalog, odsad mogućnost preciziranja tečaja za nalog i odvojeno za akontaciju (različiti datumi!)) (2.21)
 • ispis važećih/korištenih tečaja na nalog (opcijski) (2.21)
 • četiri modela obračuna troškova dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
 • definiranje prelazaka granica, ispis na naloge
 • promjena valutnog tečaja po nalozima
 • proizvoljne valute za dnevnice i ostale troškove – obračun u obračunskoj i alternativnoj obračunskoj valuti + pregled prema unesenim valutama
 • definiranje država uz odredišta i brzo filtriranje odredišta kod izrade inozemnih naloga
 • definiranje detalja putovanja – proizvoljne lokacije ili međuodredišta, unos datuma i vremena, stanja kilometara i lokacije – automatska manipulacija i izrada tablica za obračun putnih troškova..
 • wizard za izradu novog naloga – unos detalja o putovanju – datum, vrijeme, stanje kilometarsata i napomene za svaku od “stanica” na putovanju – opcija ispisa na nalog ili samo interna upotreba
 • promjene u korisničkom sučelju, moderniji dizajn
 • prilagodba ispisa podataka o vozilu – mogućnost različitog ispisa na naslovnici i obračunskoj stranici (npr. naziv vozila, registracija.. na naslovnici kompletni ispis naziva, modela i registracije, a u obračunskoj tablici samo registracija)
 • detaljniji pregled naloga u glavnom prozoru – odlazak i povratak s puta, trajanje, prilozi
 • preciznija izrada novog putnog naloga prema postojećem – proizvoljna vremena odlaska i povratka
 • ukinuta ograničenja u wizardu za definiranje vremena odlaska i povratka s puta (dosad samo termini s polusatnom točnošću, uz kasniju mogućnost ručnog podešavanja – odsad direktni unos u wizardu – brži rad!) (2.17)
 • ubrzan rad s novim odredištima – automatski unos u evidenciju (2.17)
 • analiza putnih troškova – zbirni pregled prema djelatnicima, vozilima, datumima – pregled troškova, grafički prikaz… (2.15)
 • mogućnost podešavanja satnice za dnevnice na razini naloga (npr. interni obračun inozemnih naloga – puna dnevnica 15 sati, pola dnevnice 9 sati i slično)
 • evidencija lokovožnje
  • unos stavki lokovožnje
  • pregled evidencije – vozilo, datumi, djelatnici
  • ispis evidencije – po datumima, od-do, vozilo, djelatnik…
  • obračun troškova (razne varijante – privatno vozilo za službene svrhe, službeno vozilo, korištenje u privatne svrhe…)
 • ispis praznih tablica za evidenciju lokovožnje (2.14)
 • pretraživanje lokovožnje (2.14)
 • kombinirano pretraživanje putnih naloga i lokovožnje (2.14)
 • unos bilježaka po datumima (dnevnik)
 • pretraživanje putnih naloga (po sadržaju)
 • čisti ispis A5 naloga (uz postojeće A4 i A4 (2xA5 landscape ‘košuljica’) obrasce)
 • obrada mjesta i datuma treće stranice putnog naloga (datum obrade)
 • evidencija deviznog tečaja na šest decimala – kvalitetnija kalkulacija deviznih troškova
 • dodatno označavanje i evidencija naloga – zaključavanje naloga, storniranje naloga
 • ispis na prije pripremljene i ispisane prazne obrasce (sa ili bez prve stranice koja sadrži osnovne podatke o nalozima)
 • alternativni ispis prve stranice – original ili za blagajnu
 • automatizirana promjena oznaka naloga – proizvoljni broj putnog naloga, definiranje početne numeracije, sufiks i prefiks, proizvoljno razdvajanje unutar oznaka – različiti modeli automatske dodjele oznaka
  • redni broj naloga
  • redni broj unutar mjeseca obrade (npr. 01/10/2006)
  • redni broj unutar godine (npr. 01/2006)
 • ubrzana izrada dvosmjernih naloga iz nekog mjesta u sjedište tvrtke (putovanje djelatnik na posao)
 • naknadna promjena oznaka naloga – pojedinačni putni nalozi
 • evidencija zadnjeg stanja kilometara za vozila + automatsko popunjavanje novih naloga
 • direktna izrada novih naloga za djelatnike iz pregleda
 • opcije ispisa – dodatna oznaka naloga, footer sa oznakom i brojem stranica
 • automatski proračun trajanja putovanja pri naknadnoj obradi naloga
 • olakšana evidencija naloga – zbirni podaci o označenim nalozima
 • olakšana evidencija isplata – označavanje statusa (isplaćeno, neisplaćeno) za putne naloge pri pregledu evidencije
 • ispis više putnih naloga odjednom (2.11+)
 • novi putnih nalog prema postojećem (2.11+)
 • poboljšana evidencija – promjena datuma obrade i sl. (2.11+)
 • poboljšan ispis evidencije – landscape, TAB delimited export (2.11+)
 • ispis naloga direktno iz glavnog prozora (pregled) (2.11+)
 • jednosmjerno ili dvosmjerno putovanje (od ili do sjedišta) – ubrzana izrada naloga (2.11+)
 • opcija – uključi/isključi ispis podataka za blagajnu i likvidaturu (2.11+)
 • poboljšana evidencija naloga i pregled – sortirano prema datumu obrade.. (2.11)
 • mogućnost brzog ispisa praznih putnih naloga – obrazac za putni nalog (2.11)
 • automatsko numeriranje putnih naloga (2.11)
 • novi podaci u evidenciji – upute djelatnicima, izvješće s putovanja (2.11)
 • unos podataka o prilozima i broj priloga (ispis je opcija, nije nužno ispisivati priloge) (2.11)
 • definiranje defaultnog printera za ispis naloga (2.11)
 • ispis nepopunjenog naloga (popunjena samo prva stranica) (2.11)
 • poboljšan obračun deviznih dnevnica prema tečaju – mogućnost definiranja obračuna po datumu obrade ili datumu putovanja (2.11)
 • evidencija putnih naloga – razdvojeni troškovi dnevnica i prijevoza (2.10+)
 • završno stanje km prema odredištu kod jednostavnih naloga (2.10+)
 • ispis usklađen sa novim pravilnicima (2.9) – stanje km
 • definiranje dnevnica prema državama (Kn,EUR,USD) (2.9)
 • podatak o državi u koju se djelatnik upućuje – veza sa iznosom dnevnice (2.9)
 • ispis na A4 landscape sa layoutom po želji (2.8)
 • unos, import/export podataka o udaljenostima između gradova (dosad samo udaljenosti od sjedišta tvrtke) (2.6)
 • automatski unos kilometara za definirane dionice prilikom izrade detaljnog putnog naloga (2.6)
 • ispis dvije stranice naloga na A4 landscape list (2.5)
 • baza cijena benzina (BMB95) (2.5)
 • automatsko određivanje troškova prijevoza prema cijeni benzina (2.5)
 • definiranje datuma i vremena početka i kraja putovanja (2.3)
 • automatski proračun broj dnevnica prema satima (2.3)
 • mogućnost definiranja početnog i završnog stanja kilometara (2.3)
 • crno-bijeli ispis (inicijalno od 1.0 u boji) (2.3)
 • podešavanja karakteristika ispisa na pisač (2.3)
 • definiranje akontacije i unos obavljenih isplata (2.0)
 • detaljna evidencija putnih naloga – isplate, pregled po razdobljima… (2.0)
 • alternativni unos podataka o putovanju (do 6 dionica) (2.0)
 • devizna obrada putnog naloga – EUR, USD (1.5)
 • kombiniranje različitih valuta – kunske isplate/troškovi + devizne (1.5)
 • definiranje tablice tečaja EUR, USD (1.5)
 • predefiniranje podataka o djelatnicima, vozilima i odredištima (1.0)
 • predefiniranje podataka o tvrtki, dnevnicama itd. (1.0)
 • poluautomatska izrada novih naloga (1.0)
 • ispis naloga na pisač – 4x A4 stranice prema NN formularu (1.0)
 • automatski proračuni prema unesenim podacima (1.0)
 • mogućnost naknadnog unosa detalja naloga (1.0)
 • pregled evidentiranih putnih naloga prema datumu i korisnicima (1.0)
Cijene
Download

Korisnici <

Sučelje

Video primjeri

UPUTE ONLINE

Naruči

Često postavljana pitanja

 

Primjeri ispisa naloga za službeno putovanje

 

@putninalog

NOVO – potvrde o aktivnostima vozača – NOVO

>Freeware<

%d blogeri kao ovaj: